90. OBČNI ZBOR PGD TURIŠKA VAS


V soboto 25. februarja 2017 je v dvorani gasilskega doma Turiška vas potekal 90. redni občni zbor PGD Turiška vas. 
Po uvodnih besedah predsenika PGD Turiška vas Edvarda Lavreta, je sledila izvolitev organov občnega zbora, in sicer:
  • delovnega predsedstva,
  • zapisnikarja in dveh overjaviteljev zapisnika,
  • verifikacijske komisije


Sledila so poročila predsednika, poveljnika Ivana Vranjeka, blagajnika Andreja Bricmana, predsednika komisije za starejše člane in članice Jožeta Peršeta, predsednice komisije za mladino Aleksandre Vranjek in presednice komisije za članice Silve Golob.

Člani društva so se tako seznanili o dogajanju v društvu v letu 2016 in planu dela za leto 2017.

Predsednik verifikacijske komisije Vladimir Plevnik je potrdil sklepčnost občnega zbora s prisotnostjo 77 aktivnih članov od 110 aktivnih članov  PGD Turiška vas.

Sledila je beseda gostov in sicer poveljnika Gasilske zveze Mislinjske doline g. Branka Smrtnika, župana MO Slovenj Gradec g. Andreja Časa, predsednika vaške skupnosti Turiška vas Alberta Kotnika, predsednika mladinske komisije GZMD Igorja Smolnikarja in predstavnikov drugih gasilskih društev.

Nadaljevali smo s podelitvijo priznanj in odlikovanj. Prejemnikom iskreno čestitamo.

Občni zbor smo zaključili s pogostitvijo članov in gostov, sledila pa je pustna zabava.