AED v Turiški vasi

V petek 28.02.2014 smo v Turiški vasi pridobili AED, ki je nameščen na gasilskem domu PGD Turiška vas.   Ob uradni predaji so se lahko krajani udeležili tudi krajšega tečaja temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED.